WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"

Zasady prowadzenia rachunkowości w ZNP

 

 

Warszawa, 2007-12-07

 
 
Koleżanka / Kolega
Prezes Okręgu ZNP
Prezes Oddziału ZNP
- wszyscy -
 
 
W związku z pytaniami dotyczącymi stosowania druków bilansów wyjaśniam co następuje:
 
Na szkoleniu księgowych agend ZNP prowadzących działalność statutową i gospodarczą informowaliśmy, że dla wszystkich agend ZNP obowiązuje jednakowy druk bilansu:
I. Sprawozdanie finansowe jednostki prowadzącej działalność statutową i gospodarczą jednocześnie - wprowadzenie do sprawozdania
II. Rachunek wyniku (zysków i strat)
III. Informacja dodatkowa
IV. Zestawienie zmian w funduszu własnym
V. Rachunek przepływów pieniężnych
 
Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
- Zestawienie zmian w funduszu własnym
(powyższe druki zamieszczone są na naszej stronie internetowej: http://www.znp.edu.pl/text.php?action=&cat=69&id=7744)
 
Przypominam jednocześnie, że wszyscy główni księgowi i prezesi zarządów oddziałów i okręgów ZNP są odpowiedzialni za prawidłowe prowadzenie rachunkowości w oparciu o jednolity plan kont dla ZNP oraz prawidłowe sporządzanie sprawozdań wszystkich i deklaracji podatkowych.
 
W dniu 6 grudnia 2007 r. prezesi zarządów okręgów otrzymali wyjaśnienia dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości.
 
Związek Nauczycielstwa Polskiego z dniem 1 stycznia 2008 r. dokona aktualizacji dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla ZNP, w tym dla jednostek organizacyjnych Związku w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz potrzeb Związku.
 
 

/-/ Halina Kosycarz
Główna Księgowa ZG ZNP

 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 
Sprawozdanie finansowe jednostki prowadzącej działalność statutową i gospodarczą równocześnie:
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
II. Bilans
III. Rachunek zysków i strat (metoda pośrednia)
IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia (dodatkowo do pobrania strona 22)
V. Zestawienie zmian w funduszu własnym
VI. Rachunek przepływów pieniężnych